καρεκ.κωδικός 01

καρεκ.κωδικός 01

Όλες οι καρέκλες κατασκευάζονται με χρώμα ξύλου και χρώμα υφάσματος της αρεσκείας σας.