καρεκ.κωδικός 02

καρεκ.κωδικός 02

Όλες οι καρέκλες κατασκευάζονται με χρώμα ξύλου και χρώμα υφάσματος της αρεσκείας σας.