καρεκ.κωδικός 03

καρεκ.κωδικός 03

Όλες οι καρέκλες κατασκευάζονται με χρώμα ξύλου και χρώμα υφάσματος της αρεσκείας σας.