μπουφ.κωδικός 01

μπουφ.κωδικός 01

Οι μπουφέδες - κρυσταλιέρες  κατασκευάζονται από ξύλο και χρώμα της επιλογής σας στις διαστάσεις που ταιριάζουν στο χώρο σας.