μπουφ.κωδικός 03

μπουφ.κωδικός 03

Οι μπουφέδες - κρυσταλιέρες  κατασκευάζονται από ξύλο και χρώμα της επιλογής σας στις διαστάσεις που ταιριάζουν στο χώρο σας.